Fremtidens musikpædagogik – et forskningsblik

Konference om musikpædagogikkens status lige nu og i fremtiden. Arrangeret af Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning og Udviklingsarbejde og Rytmisk Musikkonservatorium.
28. nov. 2019
Konference

I de seneste to årtier har reformer inden for musikundervisning og -uddannelse i Danmark haft stor betydning for musikfaget i skolerne og på musiklæreruddannelserne. Også rekruttering til musikfagene i gymnasiet og musikskolen er faldende. På den anden side oplever de kunstneriske videregående uddannelser en stigende søgning, og mange efterskoler og højskoler oplever stigende søgning til deres musiklinjer. Mange unge mennesker vil altså stadig et liv med musikken.

Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning og Udviklingsarbejde (DMNpFU) og Rytmisk Musikkonservatorium (RMC), inviterer til konference hvor fokus vil være på musikpædagogikkens status lige nu og i fremtiden. Der vil være oplæg fra forskere og undervisere ved de forskellige musikpædagogiske uddannelsesinstitutioner.

Tilmelding til konferencen senest 15. november 2019 til Forskningsassistent Niclas Nørby Hundahl.
Pris: 300 DKK (studerende 100 DKK).

Dagens program

10:00 AM - 10:15 AM: Ankomst og velkomst

10:15 AM - 11:15 AM: Keynote v. Kari Holdhus og Magne Espeland

11:30 AM - 12:00 PM: Sven-Erik: Præsentation af 'Statusrapport over dansk musikpædagogisk forskning'

12:00 PM - 12:30 PM: Kristine Ringsager: Musik som social intervention

12:30 PM - 12:50 PM: Kim Boeskov: Music and social transformation

1:00 PM - 2:00 PM: Frokost

2:00 PM - 2:30 PM: Julie Kolbe Krøier: Musikterapi demens

2:30 PM - 2:50 PM: Peter Bruun: “Lyden Af Publikum”

2:50 PM - 3:20 PM: Øyvind Lyngseth: Kritik af musikanalysens anvendelse – 30 minutter

3:20 PM - 3:40 PM: Line Fredens: Kunstneriske læreprocesser

3:40 PM - 4:00 PM: Kaffe

4:00 PM - 4:20 PM: Thorkil Mølle: Hvad blev der egentlig af satslæren?

4:20 PM - 4:50 PM: Finn Holst – Musikskolens opgave og selvforståelse

4:50 PM - 5:00 PM: Malene Bichel: Læreruddannelsens kompetencemålsprøve i musik

5:00 PM - 5:20 PM: Rasmus Birk: Interaktivt undervisningsmateriale for guitar og trommesæt

5:20 PM - 5:30 PM: Kort pause og opstilling til Round table

5:30 PM - 6:00 PM: Oplæg til Round table, v. Matts Udholm: Den Musikpædagogiske diskurs betydning

6:00 PM - 6:15 PM: Afslutning, nedpakning og vi bevæger os mod restauranten

28. nov. 2019
10.00 til 18.00
RMC
Leo Mathisens Vej 1
1437
Kbh K